Wednesday, 16 May 2012

ಯಾತ್ರೆ

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಾದ ಯಾತ್ರೆ  ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವೃಂದವನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ,ಹೇಗಿರಬಾರದು ಎಂದೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
'ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ , ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದಾದರು ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಓಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ , ದೃಢವಾಗಿದ್ದು "ಹರಿ ಓಂ " ಎಂದು ಶ್ರೀ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ  ಎಂದರು .'
ಆಯಿತು ಎಂಬಂತೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಷ್ಯರ ಗುಪಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ : "ಹರಿ ಓಂ " ಎಂದ !

ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು : ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ??? !! 

No comments:

Post a Comment